Оголошення:
Розрахунок конкурсного бала при вступі до ВНЗ у 2018 році Докладніше: http://osvita.ua/vnz/consultations/44528/ Рейтинговий відбір вступників у 2018 році Докладніше: http://osvita.ua/vnz/consu... Щиро вітаємо учнів 3-А класу (вчитель Бугаєнко Н.І.), 4-Б класу (вчитель Тимошенко О.В.), учня 7-Е класу Хитрика Владислава, ученицю 8-Б класу Савіцьку Анастасію, ученицю 10-А класу Дернову Юлію,... Щиро вітаємо ученицю 8-Б класу Олексійчук Анжеліку, яка посіла ІІІ місце у міському етапі обласного військово-патріотичного конкурсу «Герої не вмирають», присвяченого борцям за незалежність Украї... Щиро вітаємо ученицю 7-Б класу Відяпіну Софію, яка посіла ІІІ місце у міському конкурсі декламування творів української літератури "Поетичний ювілей". Вчитель: Бурунова Т.О. Дякуємо за перемогу т... Про призупинення навчального процесу у деяких класах школи На виконання рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської міської ради від... У школі проходить реєстрація на ЗНО учнів 11- Б  класу. Класний керівник: Орел.В.В. Щороку 22 січня весь український народ із удячністю зга­дує тих героїв, які боролися за об'єднання усіх національно - демократичних сил українства, хто словом і багнетом намагався відродити незал... Шановні батьки, учні і педагоги! Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай Новий рік увійде до Вашого життя добрим і радісним, принесе злагоду і достаток, натхнення ... Довгань Тетяні та Носенко Анні, ученицям 11-Б  класу, які вибороли відповідно ІІ та ІІІ місце у V міському конкурсі учнівських презентацій з історії «ЮНІ ІСТОРИКИ ЧЕРКАЩИНИ» у 2017/2018 навчально... Щирі вітання Драган Діані, учениці 9-І  класу, яка виборола ІІ місце у ІІ-у (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (обслуговуюча праця) у 2017/2018 навчальному році. Вчите...

Умови вступу та навчання

ПРАВИЛА

конкурсного приймання

до Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №13

Черкаської міської ради Черкаської області

1. Загальні положення

1.1. Правила конкурсного приймання до Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13  Черкаської міської ради Черкаської області (далі – школа) розроблені на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 р. № 547/7868.

1.2. Приймання дітей до школи здійснюється на конкурсній основі.

1.3. У конкурсному  відборі  (конкурсі) можуть брати участь діти (учні,вихованці) незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні  випробування  здійснюються   на   безоплатній основі.

  1. 2. Організація конкурсу

2.1. Правила  конкурсного  приймання  оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні школи.  Зміст  оголошення  доводиться  до  відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не   пізніше   ніж  за  місяць  до  початку  конкурсу  в приміщенні  школи вивішується  перелік  питань   з  навчальних  предметів,  за  якими проводитимуться випробування,  а також теми творчих  робіт  із  зазначенням  вимог  до  їх  змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування  в  рамках  основного конкурсного приймання проводяться    лише    після    закінчення    навчального     року (червень  -  липень).  За  наявності  вільних  місць  допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином,  щоб зарахування дітей (учнів,  вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове  конкурсне   приймання   може,   як   виняток, відбуватися  протягом  навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов,  що  й  основне.  При  цьому  наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для  проведення  конкурсних  випробувань  у  школі створюється конкурсна педагогічна комісія, склад  якої  затверджується наказом  директора  школи за  погодженням  з радою школи.  До  складу  конкурсної педагогічної комісії  залучається практичний   психолог.   Головою  конкурсної педагогічної комісії  є  директор школи або його заступник.

2.6. Якщо умовами додаткового конкурсу передбачено проведення випробувань із  загальноосвітніх предметів,  то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної  комісії;  її  склад затверджується наказом директора школи.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб,   які   їх   замінюють),  що  подається  на  ім'я  директора школи,  табеля  успішності  учня  (крім  дітей,  які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту,  якщо  учень  вступає  до 10-11 класу.     Для участі в конкурсі дітей,  які  вступають  до  1-го  класу школи,  крім заяви,  подаються копія  свідоцтва  про  народження   та   медична   картка   дитини встановленого зразка.

2.8.  До   конкурсної  комісії  можна  подавати копії дипломів, грамот,  інших документів,  які підтверджують  здібності  учнів  з обраної  спеціалізації  та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.9. Не  дозволяється  вимагати  від  учнів  характеристик  з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10.  Діти-сироти,   діти, позбавлені батьківського піклування,  діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії  на  Чорнобильській  АЕС зараховуються до школи за співбесідою поза конкурсом.

  1. 3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей,  які вступають до 1-го  класу школи,  проводиться у терміни, визначені навчальним закладом,  у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда   з   дитиною,  яка  вступає  до  1-го  класу школи, включає виконання  спеціальних  діагностичних  завдань для перевірки рівня загального  розвитку  дитини,  її  функціональної  готовності   до систематичного   навчання   та  здатності  до  вивчення  дисциплін відповідно до спеціалізації школи. Такі завдання   розробляє   педагогічна   комісія  на  основі матеріалів,  запропонованих  центрами  практичної   психології   і соціальної   роботи   (психологічними   службами),  та  затверджує директор  школи за погодженням з департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад  обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність  педагогічної  комісії  для   співбесіди   з дитиною,   яка   вступає   до  1-го  класу  школи не може  перевищувати  трьох  осіб,  включаючи практичного   психолога. Співбесіда триває не більше ніж 30 хвилин.

3.4. Конкурсні  випробування  для  учнів  (вихованців),   які вступають до 2-11 класів школи,  проводяться  за  умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація  школи самостійно визначає умови і порядок  проведення  конкурсного  приймання таких учнів.

Приймання учнів  (вихованців)  до школи з  навчального  закладу  того
самого  типу  та/або  за спеціалізацією, яка відповідає спеціалізації школи, може відбуватися за співбесідою.

3.5. Білети,  тексти  диктантів,  варіанти  письмових завдань (тестів),  теми творчих робіт для додаткового конкурсного  випробування,  зміст яких    має    відповідати    навчальним    програмам    середньої загальноосвітньої   школи   відповідного   класу,    розробляються методичними    об'єднаннями   вчителів   (методичними   комісіями, кафедрами) та затверджуються  директором   школи за погодженням з департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.6. Не допускається застосовувати ті самі  варіанти  завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.7.   Конкурсні завдання зберігаються у директора школи у  в  запечатаному  конверті,  що  його  відкриває  в   день випробування  голова педагогічної (предметної) комісії у присутності її членів та вступників.

3.8.  Для проведення додаткового конкурсного  випробування  у  письмовій

формі  вступникам  видається папір зі штампом школи; передбачається,  що  першу  сторінку  буде  відділено  від   самої письмової роботи. Після закінчення  випробування  письмові  роботи   шифруються головою  предметної  комісії  та  передаються для перевірки членам цієї  комісії   без   титульної   сторінки.   Дешифрування   робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.9.  Для проведення усного випробування у рамках додаткового конкурсного приймання вступникам видається папір зі штампом  закладу для підготовки  до  відповіді (складання  тез  або  плану відповіді,  запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).

3.10. Обсяг  і  тривалість  написання  вступниками  письмових робіт, підготовки  до усного опитування за білетами,  інших видів випробувань у рамках додаткового конкурсного приймання визначає голова конкурсної комісії для кожної  вікової групи окремо.

3.11. Письмові   роботи   учасників  конкурсу  та  аркуші  із записами,  зробленими вступниками  під  час  підготовки  до  усної відповіді, зберігаються у  школі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор школи.

3.12. Результати  конкурсних  випробувань   (у   тому   числі співбесіди)   оформляються   у   вигляді  протоколів відповідної комісії,  які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

3.13. Результати усного випробування оголошуються в той самий день,  письмового - не  пізніше  ніж  через  три  дні  після  його проведення.  Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні  школи для загального ознайомлення.

3.14. Учасники міжнародних  олімпіад,  конкурсів,   призери   та   учасники  III-IV  етапів  Всеукраїнських учнівських  олімпіад,  учасники   II   та   III   етапів конкурсів  -  захистів  науково-дослідницьких робіт Малої академії наук  поточного року та учні-випускники  9-х  класів,   які   за   результатами навчання  отримали  свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, зараховуються до школи за співбесідою, якщо вони набрали більше 80% від максимальної кількості балів. Якщо  за  результатами  співбесіди  учень  не  підтверджує   своїх попередніх  досягнень,  він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.15. Діти (учні,  вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу,зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається  право  участі  в повторних  конкурсних  випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор школи.

3.16. Діти (учні,  вихованці),  які не з'явились на конкурсне випробування без поважних  причин,  до  наступних  випробувань  не допускаються.

  1. 4. Порядок зарахування

4.1. Діти (учні,  вихованці),  які згідно з рейтингом пройшли конкурс,зараховуються до  школи наказом директора на підставі  рішення  конкурсної  комісії.  Зарахування дітей (учнів, вихованців)  проводиться  протягом   5   днів   після   оголошення результатів конкурсу.

4.2. До   школи подаються такі документи:  копія свідоцтва  про  народження  (паспорта),  особова  справа,  медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо  учні,  їх батьки або особи,  які їх замінюють,  не згодні з рішенням конкурсної комісії,  вони можуть  звернутися  до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів  конкурсу  і  розглядається  протягом трьох  днів  з  дня її подання.  Для розгляду апеляцій створюється апеляційна  комісія,  чисельність  та  склад   якої   визначаються
школою за   погодженням   з   департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.  Проведення  додаткових  випробувань  під  час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У   разі,   якщо   висновки   апеляційної   комісії   не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до   департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради,  який  створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні  (вихованці),  які  за   підсумками   конкурсу   не зараховані до  школи, продовжують  навчання  у  закладі,   де   вони навчалися до участі в конкурсі.  Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу  школи вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.6. Діти  (учні,  вихованці),  які  зараховані  до школи, але не приступили  до  занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку,  відраховуються зі школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для  зарахування  до  визначеного ним  школи вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та  інші  відповідні документи)  не  пізніше  ніж  протягом  5  днів  після  закінчення конкурсу в цьому закладі.

  1. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор    школи несе    персональну відповідальність за дотримання правил  даного конкурсного приймання.

На даний момент 41 гостей на сайті